Državna matura

Obavijest za maturante koje žele polagati Državnu maturu u Republici Hrvatskoj

 

  1. Prijavite ispite Državne mature na mrežnoj stanici

www.postani-student.hr do 15.2.2019. do 12 sati!!!

 

  1. Od 2. do 19.2.2019. pedagoginja će pregledati vašu dokumentaciju na velikom odmoru ispred zbornice.

 

Dokumenti koje treba poslati:

  • ovjerene preslike svjedodžbi 1.- 3. razreda
  • ovjerenu presliku domovnice
  • prijavnicu ispita Državne mature (ispisana iz sustava i potpisana)

 

  1. Samostalno poslati potrebnu dokumentaciju poštom Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) na sljedeću adresu do 2.2019.

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ulica Damira Tomljanovića – Gavrana 11

10 020 Zagreb

Napomena – Dokumenti za DM

 

             

 

            Dokumenti

 

 

Korisni linkovi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Info stranica za Državnu maturu

Postani student

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2018-2019/

Comments are closed.