Nagradni natječaj za učenike Gimnazije Livno

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
GIMNAZIJA LIVNO

Nagradni natječaj za učenike Gimnazije Livno

Raspisujemo nagradni natječaj povodom Međunarodnog dana tolerancije (16.
studenog) i Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom (18. studenog) na
temu:

„Ovdje živi tolerantan ja“

Literarne (poezija), likovne radove (tehnike po vašem izboru) i fotografije na temu
„Ovdje živi tolerantan ja“ svi učenici Gimnazije Livno mogu u zatvorenoj kuverti
predati svakim radnim danom školskoj pedagoginji zaključeno sa 16. 11. 2020.
(ponedjeljak) do 12 sati. Na kuvertu treba napisati ime i prezime i razredni odjel.
Tri najbolja rada iz svih kategorija prema odluci Povjerenstva bit će prigodno
nagrađena a radovi objavljeni na stranicama Gimnazije Livno i portalima u našoj
županiji.

Nagrade:
1. mjesto: Bluetooth zvučnik
2. mjesto: Bluetooth slušalice
3. mjesto: Bluetooth slušalice

Radujemo se vašoj kreativnosti

Komentari su zatvoreni.