Šk.tim za prevenciju nasilja

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 7. veljače 2020. odabrani su članovi tima za prevenciju nasilja u školama za Gimnaziju Livnu u sastavu:
1. Marija Vukadin, pedagoginja
2. Anđela Koprčina, psihologinja
3. Marija Papić, prof.
4. Kristina Krezo, prof.
5. Hana Milak, prof.

Komentari su zatvoreni.