Šk.tim za prevenciju nasilja

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 14. lipnja 2016. odabrani su članovi tima za prevenciju nasilja u školama za Gimnaziju Livnu u sastavu:
1. Katarina Džeko, prof.
2. Kristina Krezo, prof.
3. Marija Papić, prof.
4. Željko Šperac, prof.
5. Marija Vukadin, pedagoginja

Comments are closed.