Veleučilište VERN’ će održati prezentaciju svojih studija u Gimnaziji Livno u ponedjeljak 26.01. s početkom u 13:15 sati.

Tom prilikom Veleučilište VERN’ će predstaviti svojih 6 prijediplomskih studija:

 • Ekonomija poduzetništva
 • Turistički i hotelski menadžment
 • Poslovna informatika
 • Novinarstvo
 • Tehnički menadžment
 • Odnosi s javnošću i studij medija

te 5 diplomskih studija:

 • Poduzetnički menadžment
 • Upravljanje poslovnim komunikacijama
 • Računovodstvo i financije
 • Menadžment održivog razvoja u turizmu
 • IT Menadžment

Pozivaju se svi zainteresirani, a posebno maturanti, da prisustvuju ovoj atraktivnoj prezentaciji na kojoj će moći dobiti detaljan uvid o načinu upisa i uvjetima studiranja na najvećem i najstarijem privatnom veleučilištu u Hrvatskoj.