U organizaciji Zagrebačkog kluba livanjskih studenata za  stotinjak učenika livanjskih srednjih škola bit će organizirana probna državna matura. Simulacija ispita državne mature iz obveznih predmeta (hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika) održat će se u prostorijama Gimnazije Livno u subotu 7. ožujka 2015. u učionicama 1, 5 i 9 s početkom u 8 sati prema rasporedu koji će biti istaknuti na vratima učionica.
Rezultati probne mature su internog karaktera i bit će uručeni osobno svakom kandidatu.
Sretno.