Ured za podršku studentima s posebnim potrebama Sveučilišta u Mostaru
Volonterke: Danijela Šoše i Josipa Ištuk
Koordinatorica: doc. dr. Vesna Varunek U sklopu projekta „Informirajmo škole“ volonterke su održale predavanje u Gimnaziji Livno.
Upoznale su učenike sa radom Ureda te kakvu pomoć pružaju studentima s posebnim potrebama.
Također su pozvali sve zainteresirane učenike, a buduće studente na Sveučilištu u Mostaru, da dođu u Ured i volontiraju, te se tako profesionalno i moralno razvijaju.