U utorak 21. travnja 2015. u Gimnaziji Livno skupina stručnjaka iz Češke i Crne Gore izvršili su mjerenje visine, visine leđa u sjedećem položaju i raspona ruku mladića od 17 i pol godina i starijih.
Hipoteza doktorske disertacije je da su ljudi iz Dinarida najviši na svijetu, a u prilog toj tvrdnji ide i prehrana bogata proteinima.
Kakvi će rezultati biti na kraju istraživanja vidjet ćemo.
U prilogu nekoliko fotografija s mjerenja.