Maturantima će razrednici podijeliti svjedodžbe o završenom četvrtom razredu u srijedu 20. svibnja u 12 sati u učionicama prema sljedećem rasporedu:
4. A-UČIONICA BR. 3
4. B-UČIONICA BR. 4
4. C-UČIONICA BR. 11
4. D-UČIONICA BR. 12
4. E-UČIONICA BR. ŠKOLSKO DVORIŠTE

Učenici koji su oslobođeni mature ( 18 učenika) trebaju donijeti za svjedodžbe 30 KM i predati novac razrednicima.

Ostali učenici novac za svjedodžbu 4. razreda i svjedodžbu o maturi/ završnom ispitu donijet će u lipnju nakon završene mature. O nadnevku ćete biti blagovremeno informirani.

Svi učenici u srijedu trebaju donijeti po 35 KM za video materijal i albume sa maturalne večeri i predati novac svojim razrednicima.

Uprava