Prijava maturlnih/završnih ispita počinje u petak 5. lipnja i traje do četvrtka 11. lipnja 2015. godine do 14 sati.
Matura/završni ispit prijavljuje se na Prijavnici koju će maturanti popuniti u tajništvu Škole i kojoj će priložiti svjedodžbu o završnom (četvrtom) razredu.