Napomena: Budući da je došlo do promjene termina polaganja nekih dijelova mature/završnog ispita, važeći je ovaj raspored objavljen na stranici škole. Isti raspored dostupan je i na oglasnim pločama za učenike i profesore. Četvrtak 11. lipnja zadnji je dan prijave maturalnih/završnih ispita.

  • Obrana rada
  • Hrvatski-Strani jezik-Matematika_Pismeni
  • Obavezni usmeni
  • Usmeni izborni
  • Strukovni sadržaj medicinari – usmeni