U srijedu 2.12.2015. deset gimnazijalaca se sa profesoricama M.Papić i K.Krezo uputilo u Mostar,u Gimnaziju “Fra Grge Martića” na pismeni dio ispita za DSD certifikat.
Kroz izbornu nastavu iz njemačkog jezika maturanti pokušavaju doći do prestižnog certifikata o poznavanju njemačkog jezika na razini B2/C1.
Na usmeni dio ispita njemačko povjerenstvo dolazi na ispit u našu školu 11.1.2016.