Vijeće učenika Gimnazije Livno realiziralo je akciju prikupljanja hrane i higijenskih proizvoda za obitelji u potrebi. U suradnji s Međureligijskim vijećem Livno i Centrom za socijalni rad Livno paketi pomoći su podijeljeni. Za suradnju, ljudsku toplinu, brigu o drugom i rad koji se često ne vidi hvala učenicima i njihovim roditeljima, hvala fra Josipu, efendiji Edinu i parohu Željku