Pozivaju se roditelji i učenici trećeg razreda Gimnazije Livno na prezentaciju ponuda odabranih agencija za maturalno putovanje u Španjolsku u petak 11.3.2016 godine u 13:15 u učionici broj 5.