JICA u Gimnaziji

tra 20, 2016

Gimnazija Livno je jedna od prvih pilot-škola u BiH koja je pristupila Projektu modernizacije Nastavnih planova i programa te udžbenika informatike za srednje škole gimnazijskog usmjerenja.
Cijeli projekt je koordinirala Vlada Japana putem Japan International Cooperation Agencije (JICA)-[Džajka] koja je i opremila naš kabineta informatike novom i suvremenom informatičkom opremom te organizirala putovanje profesora Slavena Ničea u Japan.
Po povratku iz Japana prema metodičkim preporukama i našeg profesora lokaliziran je udžbenik, a danas se isti koristi u svim Općim gimnazijama u BiH koje rade prema JICA programu nastave informatike.
Uspješnost i doprinos naše škole cijelom projektu dokazuje i posjet TV ekipe iz Japana koji su u suradnji s BHTV ekipom bili gosti naše škole na jedan dan, snimajući TV emisiju o našoj školi.
I mi učenici 1. A odjela imali smo priliku reći svoje mišljenje o nastavi informatike koju radimo prema novom nastavnom planu i programu kojega imaju i učenici naših godina u Japanu.