PRIJAVA MATURE

Maturanti Gimnazije Livno dužni su na prijavnici koju će preuzeti u Tajništvu Škole prijaviti maturu za ljetni rok od četvrtka 2. lipnja 2016. do ponedjeljka 6. lipnja 2016. do 12 sati. Matura počinje 7. lipnja obranom maturalnog rada. Raspored polaganja svih dijelova maturalnih ispita bit će u petak 3. lipnja 2016. istaknut na oglasnoj ploči Škole, školskim vratima i objavljen na mrežnoj stranici Gimnazije.