Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji s općinskim Službama civilne zaštite i ravnateljima osnovnih i srednjih škola, a u sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2016./2017. godinu, započela je s edukacijom učenika u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije na teme-
Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.
Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način dati osnovna pravila ponašanja svakog pojedinca u slučaju prirodne ili neke druge opasnosti, nesreće i katastrofe, o važnosti preventivnog djelovanja te imati pripremljen obiteljski plan za slučaj prirodne ili druge nesreće.
Učenicima livanjske gimnazije je tijekom edukacije podijeljen Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća izrađen od strane Ministarstva sigurnosti BiH, a imali su priliku upoznati se s radom, ulogom i važnosti županijske Gorske službe spašavanja- GSS HBŽ u akcijama zaštite i spašavanja uz praktične vježbe i prezentaciju nekih tehnika spašavanja.
Kako nam je kazala Diana Čačija načelnica za obuku županijske Uprave civilne zaštite s ovim projektom započelo se prije tri godine i do sada je obuka provedena u dječjim vrtićima, malim školama i među učenicima nižih razreda osnovnih škola na području cijele županije. Realizacijom navedene obuke u konačnici bi bili obuhvaćeni svi učenici i predškolskog i školskog uzrasta na području cijele županije što i jeste krajnji cilj edukacije.