U prepunoj dvorani Župnog ureda u srijedu 19.10.2016. u organizaciji Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH održano je predavanje o prevenciji bubrežnih bolesti, dijalizi i transplantaciji. Učenici četvrtih razreda Gimnazije upoznali su se i sa procedurama transplantacije, značenju donorskih kartica i važnosti zdravog života i brige o sebi.