Učenica naše škole, Mija Kaselj, po pozivu je sudjelovala na konferenciji Mreže vijeća učenika Republike Srpske, koja se održavala u mjestu Bardača u RS-u od 1. do 4. studenog 2016.
Kao sudionik ove konferencije, naša učenica predstavljala je Mrežu Vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine, kao i same Hercegbosanske županije, čija je predsjednica, a također i Vijeće Učenika naše škole u što boljem svjetlu. Na konferenciji su isplanirane aktivnosti za tekuću školsku godinu koje odrađuju Vijeća učenika RS-a. Osim svoga doprinosa u planiranju spomenutih aktivnosti, naša učenica prikupila je brojna iskustva i ideje, koje će, nadamo se, uspješno realizirati i prenijeti u svoju sredinu. Osim spomenutog, sudionici konferencije imali su priliku posjetiti Narodnu Skupštinu Republike Srpske u petak, 4.11.2016. godine.