67 učenika Gimnazije Livno u pratnji svojih profesora, a prema planu posjeta HNK-u u Splitu uživali su u kazališnoj prdstavi Preobrazba.