Danas su predstavnici Vijeća učenika i Nastavničkog vijeća Gimnazije posjetili 14 obitelji u gradu, Zastinju, Guberu i na Brini te im uručili pakete s hranom i higijenskim potrepštinama. Skrb o sugrađanima u potrebi bit će i dalje naša zadaća, a cijela zajednica takve aktivnosti treba provoditi kontinuirano.