Predsjednik Zajednice Livnjaka u Švicarskoj gospodin Jozo Dalić danas je boravio u inicijalnoj i radnoj posjeti u Gimnaziji Livno. U devedeset minuta razgovora s ravnateljicom dr.sc. Sanelom Popović predstavljeni su detalji projekta švicarske vlade i Platforme dijaspore u Švicarskoj pod nazivom I-platform. Riječ je o programu koji će u periodu od 2017.-2019. nuditi mogućnosti kreiranja projekata za obrazovanje, kulturu i gospodarstvo. Gimnazija Livno će kroz svoj projektni tim aktivno pristupiti uspostavljanju suradnje kako u projektu I- platform tako i u budućem, vjerujemo uspješnom radu i aktivnostima koordinacije zajednica Livnjaka. Cilj nam je razinu kakvoće nastavnog procesa, institucionalne međudržavne suradnje podići na najvišu razinu. Zajedničkim projektima, suradnjom i kreativnošću naša škola, naša zajednica može bolje, može brže.