DRUGI UPISNI KRUG za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2021./2022.

Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije broj 12/04 i 12/08.), a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2021./2022., broj 06-01-34- 1059/21 od 14. lipnja 2021. godine, Srednja škola Gimnazija Livno objavljuje
DRUGI UPISNI KRUG
za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2021./2022.
 
Nakon održanog prvog upisnog kruga u kojemu je Gimnazija Livno oglasila upis tri (3) odjela opće gimnazije po 18 učenika i jedan kombinirani odjel (jezična gimnazija – 9 učenika i prirodoslovno-matematička gimnazija – 9 učenika) ukupno 72 učenika upisano je 50 učenika u program opće gimnazije.
Odlukom o upisu učenika u drugom upisnom krugu učenici će moći odabrati programe opće (4 mjesta), jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije (9+9=18 mjesta). Ako ne bude dovoljno zainteresiranih učenika za upis u programe jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije ovaj se razred neće ni formirati te će se popuniti samo mjesta u programu opće gimnazije prema uspješnosti.
Budući da su ostala dvadeset i dva (22) mjesta za upis, održat će se i drugi upisni krug u ponedjeljak 5. srpnja 2021. godine od 08: 00 do 12:00 sati.
 
Objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) je u utorak 6. srpnja 2021. godine najkasnije do 12:00 sati, a upis učenika je u petak 12. srpnja 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati.
Na natječaj za upis učenik prilaže:
– prijavu na natječaj (koju će kandidat dobiti u Školi)
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– original svjedodžbe o završenom VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ
 
Svi prijavljeni kandidati bit će rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji, a upisivati će se u okviru odobrenog broja učenika utvrđenog Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku 2021./22. godinu.
 
Anita Čačija, dipl. iur.
predsjednica Školskog odbora

 

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.