Djelatnici

Ravnateljica

 • dr. sc. Sanela Popović

Administrativni djelatnici

Računovođa:

 • Dražena Pavić

Tajnica:

 • Svjetlana Podrug

Tehničko osoblje

Kućni majstor:

 • Vladimir Ćurić

Spremačice:

 • Marija Džal
 • Silvija Pavelić

Nastavno osoblje

Biologija:

 • Livija Baljak
 • Kristina Maglica

Engleski jezik:

 • Ružica Gunjača
 • Tanja Niče

Fizika:

 • Ivana Klišanin

Geografija:

 • Krešimir Milošević
 • Ladislav Kutleša

Glazbena umjetnost:

 • Katarina Džeko
 • Mirela Bralo

Hrvatski jezik:

 • Manda Mamić
 • Gordana Cikojević
 • Manuela Babić

Informatika:

 • Ivanka Miletić

Kemija:

 • Dobrila Mihaljević
 • Matea Knez

Latinski jezik:

 • Andrea Vukadin

Likovna umjetnost:

 • Dragan Žulj

Matematika:

 • Slađana Pejaković
 • Matea Semren

Njemački jezik:

 • Kristina Krezo
 • Marija Papić

Povijest:

 • Ružica Medo
 • Ivica Jozić

Psihologija:

 • Anđela Koprčina

Sociologija i Politika i gospodarstvo

 • Hana Milak
 • Antun Zolota

Logika i filozofija:

 • Hana Milak
 • Ivana Mihaljević

Tjelesna i zdravstvena kultura:

 • Leona Semren
 • Ivica Lozančić

Vjeronauk:

 • Selma Bošnjak- Gurda, Islamski
 • s. Marija Mihaljević, Katolički
 • Predrag Crepulja, Pravoslavni

Stručni suradnici

Knjižničar:

 • Dinko Periša

Pedagogija:

 • Marija Vukadin

Školski odbor

 • Andrea Vukadin, predsjednica Školskog odbora
 • Livija Baljak, članica ispred Nastavničkog vijeća
 • Željka Barun, članica predstavnica Osnivača 
 • Zoran Perković, član predstavnik Osnivača
 • Slaven Jukić, član predstavnik Vijeća roditelja