Maturanti danas u Padovi i Venciji

Nakon današnjeg posjeta Padovi i Veneciji, učenici i profesori putuju natrag u Livno. Sretan put.

Komentari su zatvoreni.