Podjela svjedodžbi učenicima od I. – III. razreda

Podjela svjedodžbi učenicima od I. – III. razreda Gimnazije Livno bit će upriličena 22. lipnja 2015. prema sljedećem rasporedu:

u 8:00 sati

  • 3.a – učeionica br. 15

u 10:00 sati

  • 1.a – učionica br. 2
  • 1.b – učionica br. 3
  • 1.c – učionica br. 13
  • 2.a – učionica br. 9
  • 2.b – učionica br. 15
  • 2.c – učionica br.7
  • 3.b – učionica br. 10
  • 3.c – učionica br. 11

Učenici trebaju donijeti 20KM za svjedodžbe.

Komentari su zatvoreni.