Prijava maturalnih ispita

Prema Kalendaru maturantskih obveza učenici četvrtih razreda Gimnazije Livno obvezni su na propisanom obrascu (koji će dobiti u Tajništvu škole) prijaviti maturalne ispite 2. i 5. lipnja 2017. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Komentari su zatvoreni.