Sastanak Školskog koordinacijskog tima s predstavnicima UNICEF-a


Jučer, 20.12.2016. održan je radni sastanak Školskog koordinacijskog tima o primjeni Protokola o postupanju u slučajevima nasilja. Analizirale su se aktivnosti u prvom polugodištu te sačinjen plan aktivnosti za naredno tromjesečje. Gosti na sastanku bili su predstavnici resornog ministarstva i UNICEF-a Ms.Geetom Narayan.Komentari su zatvoreni.