Prema Kalendaru mature 4. i 5. lipnja 2018. maturanti su obvezni prijaviti polaganje mature u lipanjskom roku. Prijavnice će učenici preuzeti u Tajništvu Škole 4. i 5. lipnja od 8-13 sati.
Svi koji polažu i ispite Državne mature u RH trebaju kod školskog pedagoga potvrditi popis ispita koji su prijavili u RH a podudaraju se s rokovima mature u Gimnaziji.