Rasporedi

– Raspored zvona

1. sat: 08.00 – 08.45
2. sat: 08.50 – 09.35
3. sat: 09.40 – 10.25
4. sat: 10.45 – 11.30
5. sat: 11.35 – 12.20
6. sat: 12.25 – 13.10
7. sat: 13.15 – 13.55

Raspored učionica