Iz povijesti Gimnazije

Gimnazija Livno utemeljena je odmah poslije drugog svjetskog rata. Točnije, utemeljena je odlukom osnivača Gradskog narodnog odbora Livno od 4. ožujka 1946. godine. U početku je to bila niža realna gimnazija da bi kasnije prerasla u višu realnu gimnaziju, odnosno u gimnaziju općeg smjera


Prva generacija maturanata Gimnazije izašla je školske 1957./58. godine. Taj kontinuitet zadržava se do školske 1980./81. kada dolazi do reforme srednjoškolskog obrazovanja kojom se ukidaju gimnazije kao opće škole što traje do školske 1990./91. kada se ponovno uvodi obrazovanje s ciljem stjecanja srednje školske spreme po nastavnom planu i programu za opće gimnazije.

U vremenu između ova dva razdoblja u gimnazijskoj zgradi obrazuju se kadrovi građevinske, zdravstvene, kemijsko-tehnološke, matematičko-fizikalno-računarske i prosvjetno-kulturološko-prevoditeljske struke.

U nekoliko školskih godina zbog potrebe ovdašnjeg zdravstva u Gimnaziji su upisani po jedan odjel zdravstvene struke za zanimanje medicinska sestra-tehničar.

U ovoj školskog godini bilježimo odlazak 63. generacije maturanata.