U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Gimnaziji Livno su održani seminari za nastavnike engleskog i njemačkog jezika, matematike i razredne nastave.

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Gimnaziji Livno su održani seminari za nastavnike engleskog i njemačkog jezika, matematike i razredne nastave.
U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Gimnaziji Livno su održani seminari za nastavnike engleskog i njemačkog jezika, matematike i razredne nastave.