Školska pedagoginja Marija Vukadin prema redovitom godišnjem planu i programu rada pedagoga održala je jednosatne prezentacije o školskoj i državnoj maturi za sva tri razreda maturanata naše škole prezentirajući sljedeće teme i protokole:

-sastav mature:trajanje i oblik obveznih i izbornih predmeta u školskoj maturi

-rokovi i datumi održavanja ispita školske i državne mature

-prijava i koraci u sustavu postani student

-pristup dodatnih informacija

-upute o pisanju maturalnih radova