29. lipnja 2020

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

GIMNAZIJA LIVNO

Ur.broj: 160/20

Livno,  29. lipnja 2020.

Rang lista učenika prijavljenih za upis u prve (I.) razrede školske 2020./2021.  godine – prvi upisni krug

Prezime, ime oca, ime                                                                                  broj bodova

 1. Baković (Ivica) Ivana                                                                                 60
 2. Dolić (Jakov) Maja                                                                                      60
 3. Duvnjak (Pero) Karlo                                                                                 60
 4. Duvnjak (Vilim) Petra                                                                                60
 5. Džeko (Ranko) Ivan                                                                                    60
 6. Ključo (Jazrin) Hadžija                                                                               60
 7. Krezo (Jako) Milka                                                                                       60
 8. Križan (Belizar) Ivan                                                                                   60
 9. Kuliš (Tome) Anđela-Ružica                                                                       60
 10. Marić (Neven) Matija                                                                                   60
 11. Mihaljević (Ivan) Ivana                                                                               60
 12. Mihaljević (Igor) Ivica                                                                                  60
 13. Mostarac (Marinko) Paula                                                                           60
 14. Periša (Anto) Ema                                                                                          60
 15. Petrović (Miroslav) Ivano                                                                            60
 16. Šesto (Ivica) Rea                                                                                            60
 17. Vrdoljak (Saša) Iris                                                                                       60
 18. Vujeva (Luka) Lucija                                                                                    60
 19. Batinić (Drago) Lucija                                                                                  59
 20. Hrga (Niko) Filip                                                                                           59
 21. Milošević (Krešimir) Ana Klara                                                                 59
 22. Pavić (Antonio) Petar                                                                                   59
 23. Pavlović (Ivan) Marija                                                                                 59
 24. Škrabo (Josip) Josipa                                                                                    59
 25. Andabak (Blaž) Lorena                                                                               58
 26. Barać (Dinko) Ivana                                                                                    58
 27. Perković (Davor) Ivona                                                                               58
 28. Popović (Tihomir) Petra                                                                              58
 29. Đuran (Marko) Ana                                                                                      57
 30. Penjak (Tadija) Branko                                                                                57
 31. Perković (Branko) Mirjam                                                                          57
 32. Vukadin (Davor) Lana                                                                                 57
 33. Baković (Antonio) Marijan                                                                         56
 34. Bartulović (Marinko) Anđela                                                                     56
 35. Krezo (Ivo) Matej                                                                                          56
 36. Markov (Vjekoslav) Luka                                                                            56
 37. Pervan (Gordan) Ivan                                                                                  56
 38. Barać (Stipe) Danijela                                                                                  55
 39. Boras (Branimir) Mate                                                                                 54
 40. Fabrij (Ivan) Zlatko-Ante                                                                             54
 41. Milardović (Stipo) Frano                                                                              54
 42. Mioč (Davor) Danijel                                                                                     54
 43. Mišić (Dražan) Katarina                                                                               54
 44. Perković (Zoran) Augustin                                                                           54
 45. Grgić (Damir) Karlo                                                                                       53
 46. Drinjak (Anto) Antonio                                                                                 53
 47. Kelava (Tomislav) Ante                                                                                53
 48. Božić (Darko) Donat                                                                                      52
 49. Crnković (Tihomir) Petra                                                                            52
 50. Jurič (Vinko) Sara                                                                                          52
 51. Teklić (Saša) Ivana                                                                                        51
 52. Štefner (Mijo) Ivan                                                                                       51
 53. Čičak (Zoran) Luka                                                                                       49
 54. Barać (Božo) Marko                                                                                      48
 55. Ćurić (Ivan) Mara                                                                                          48
 56. Jolić (Ivan) Angelina                                                                                     48
 57. Jolić (Krešimir) Petra                                                                                    48
 58. Vukadin (Davor) Nika                                                                                   48
 59. Križan (Ivica) Marija                                                                                     47
 60. Mihaljević (Pero) Marija                                                                               47
 61. Čondrić (Nikola) Lara                                                                                    46
 62. Omazić (Anto) Ivan                                                                                        45
 63. Čačija (Ivan) Nika                                                                                           44
 64. Franjičević (Niko) Jelena                                                                               41
 65. Kasalo (Kazimir) Viktorija                                                                            41
 66. Perković (Anto) Rahela                                                                                  41
 67. Iris (Željko) Šperac                                                                                          34
 68. Duran (Saša) Danijal Ira                                                                                 33

Učenici do rednog broja 68 primljeni su u prvi (I.) razred – program opće gimnazije u šk. 2020./2021. Budući da nije bilo dovoljno zainteresiranih za programe jezične (dva učenika) i prirodoslovno-matematičke gimnazije (pet učenika) učenici koji su se prijavili za navedene programe (a nalaze se na rang listi do rednog broja 68) bit će izravno upisani u program opće gimnazije.

Upis učenika u prvi razred opće gimnazije održat će se u utorak 30. lipnja 2020. godine uučionici broj 1od 08:00 do 13:00 sati. Cijena upisa učenika je 20 KM što uključuje i obvezno godišnje osiguranje učenika.

DRUGI  UPISNI KRUG-SLOBODNA MJESTA

Prijave za drugi upisni krug (12 slobodnih mjesta) su u ponedjeljak 6. srpnja 2020. godine od 08:00 do 12:00 sati, objava rezultata u utorak 7. srpnja 2020. godine najkasnije do 12:00 sati, a upis učenika je u petak 10. srpnja 2020. godine od 08:00 do 12:00 sati.

_____________________                                                                                                    dr.sc. Sanela Popović

ravnateljica Gimnazije Livno