Preporuke za rad Gimnazije Livno u školskoj 2020./ 2021. godine

u kontekstu COVID-19 epidemije

 • Škole se otvaraju uz maksimalno ograničenu interakciju učenika i osoblja, te strogo pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.
 • Učenici, djelatnici i treće osobe ne smiju dolaziti u školu ako oni ili članovi njihovog kućanstva imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, drugi simptomi: bolovi, glavobolja, konjunktivitis, proljev, osip na koži), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.
 • Roditelji/staratelji učenika obvezni su pratiti redovito mjerenje tjelesne temperature svog djeteta svako jutro i vrijednosti upisati u obrazac koji će učenik dobiti od razrednika za svaki mjesec. Svi učenici i djelatnici čuvaju svoje obrasce, a obvezni su na traženje Kriznog stožera i uprave škole predati svoj obrazac.
 • Roditelji/staratelji učenika s kroničnim bolestima OBVEZNI su dati pisanu suglasnost za redovito pohađanje nastave svog djeteta. Ukoliko se roditelj izjasni da ne želi slati dijete na redovitu nastavu, škola je OBVEZNA organizirati nastavu na daljinu za tu djecu.
 • U slučaju pojave COVID-a 19 u Gimnaziji, cijeli razredni odjel ide u samoizolaciju gdje je evidentiran slučaj zaraze, a škola je OBVEZNA za te učenike organizirati nastavu na daljinu.
 • Obvezno je nošenje maski za učenike i djelatnike izvan učionice (prilikom ulaska i izlaska iz škole, na hodnicima, u zbornici). Ukoliko ne postoji dovoljna fizička udaljenost (1,5 metar) preporučeno je nošenje maski za sve učenike i osoblje. Preporučuju se platnene maske, koje treba redovito prati.
 • U svim učionicama i u svim zajedničkim prostorijama (hodnici, WC) osigurana su dezinfekcijska sredstva. Potičemo redovito pranje ruku sapunom i dezinficiranje dezinfekcijskim sredstvima.
 • OBVEZNO je nošenje maski za sve učenike u javnom prijevozu i držanje socijalne distance.
 • Svakodnevno je potrebno provjetravati prostorije u školi.
 • Organiziranje obroka u školama se ne preporučuje. Učenici trebaju nositi vlastitu hranu i vodu u bočicama i jesti u razredu za vrijeme odmora.
 • Tijekom malog odmora učenici ne napuštaju učionice.
 • O poštivanju preporuka skrbit će dežurni nastavnici. Raspored dežura će biti vidno istaknut na oglasnim mjestima u školi.
 • Preporuka je smanjiti broj nazočnih u zbornicama, a povećati nazočnost dežurnih nastavnika u prostorima škole.
 • Učenici će nastavu slušati samo u svojim učionicama, nema kabinetske nastave. Učenici prvog razreda će sate informatike pratiti u kabinetu informatike uz posebne mjere dezinfekcije prostora i računala prije i nakon svakog sata.
 • Način izlaska iz škole nakon posljednjeg nastavnog sata (6. ili 7. sat): dvije minute prije kraja sata zvonit će za izlazak učenika iz učionica koje su u prizemlju, a nakon toga zvonit će još jednom za izlazak učenika iz učionica na katu. Učenici izlaze na vrata u dvorište i na vrata kod stepeništa u kutu školske zgrade. Djelatnici Gimnazije ulaze i izlaze isključivo na portirnicu.