Danas su učenici i djelatnici Gimnazije Livno proveli akciju čišćenja i uređenja dijela grada oko Gimnazije. Više od 240 gimnazijalaca sudjelovalo u ovoj akciji kojom smo se pridružili hvale vrijednoj inicijativi Livno bez smeća.
Hvala JP Komunalno Livno, vješti djelatnici u strojevima ubrzali su i olakšali veliki posao;hvala vlasniku poduzeća Sopot d.o.o. Livno Goranu Perkoviću koji je odmah nakon kontakta i planiranja suradnje došao i satima pilao i uklanjao srušena stabla. Pomoć i koordinaciju svestrano je pružio i gospodin Marin Mamuza. Hvala i susjedima koji su dali učenicima na korištenje alat, lijepu riječ, pohvalu. Škola je osigurala alat za rad, vreće za smeće, sendviče i vodu za sve sudionike, ukrasno bilje i cvijeće kojim je na kraju akcije uljepšano pročelje gimnazijske zgrade i školsko dvorište.