Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
GIMNAZIJA LIVNO
Ur.broj: 232/22
Livno, 5. srpnja 2022.
Konačna rang lista učenika za upis u prve (I.) razrede
školske 2022./2023. godine – prvi upisni krug

Rang lista opća gimnazija
Ime i prezime učenika                  broj bodova
1. Magdalena Periša                       60.00
2. Darija Semren                             60.00
3. Marijana Perković                       60.00
4.Andrea Jozić                                60.00
5.Adna Palić                                   60.00
6. Slavica Barać                               60.00
7. Marija Milić                                 60.00
8. Andrea Dalić                               60.00
9.Filip Juranić                                  60.00
10.Lucija Juranić                              60.00
11. Ivan Mamić                               60.00
12. Milivoj Ivanković                        59.93
13. Nikolina Perković                       59.86
14.Matija Malbašić                           59.73
15. Bože Sabljić                                58.93
16. Matej Boban                                58.93
17. Sara Ćorić                                    58.87
18. Iva Brajko                                    58.87
19. Leona Karadža                              57.86
20. Nika Čeko                                     57.80
21. Marko Brdar                                 57.74
22.Luka Bekavac                               57.67
23. Željka Mihaljević                          56.53
24. Dalija Papić                                  55.74
25. Lana Pervan                                  55.60
26. Ines Badrov                                   55.20
27. Una Mulić                                     55.15
28. Lara Pešić                                      54.27
29. Iva Karadža                                    54.06
30. Doris Ojvan                                     53.27
31. Andrea Kasalo                                51.94
32. Branimir Baković                            50.86
33. Vinko Duvnjak                               50.80
34. Toni Babić                                      48.80
35. Lorena Pešić                                  48.60
36. Antonio Džeko                               46.66

37. Maja Brdar                                     46.27
38. Ajna Velagić                                   45.20
39. Lea Pravdić                                     43.00
40. Nika Hrga                                       42.80
41. Marta Matić                                   41.60
42. Danis Hodžić                                   34.04
1.
Rang lista jezična gimnazija
Ime i prezime učenika           broj bodova
1. Mirela Bandov                           38.46
2. Ema Jukić                                   38.40
Rang lista prirodoslovno-matematička gimnazija
Ime i prezime učenika  broj bodova
1. Marko Dalić                60.00
2. Lea Gotovac               58.93
3. Josip Barun                 56.74
Učenici s popisa Rang lista opća gimnazija primljeni su u prvi (I.) razred – program opće
gimnazije u šk. 2022./2023. Budući da nije bilo dovoljno zainteresiranih za programe jezične
(dva učenika) i prirodoslovno-matematičke gimnazije (tri učenika) učenici koji su se prijavili
za navedene programe, a nalaze se na rang listama mogu se izravno upisani u program opće
gimnazije. Ako u drugom upisnom krugu bude veći broj zainteresiranih za programe jezične i
prirodoslovno-matematičke gimnazije učenici prihvaćeni u ove programe iz prvog kruga moći
će se školovati prema željenom programu.
Upis učenika (u prostorijama Gimnazije Livno u učionici br. 1) je u četvrtak 7. srpnja
2022. godine od 8:00 do 13:00 sati.
Pri upisu učenik prilaže:
– Potvrdu o upisu (ispisati s platforme za upis 1 )
– original svjedodžbe o završenom VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj
odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva
znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ
– izvadak iz matične knjige rođenih
– dokaze za dodatno bodovanje na temelju natjecanja (ukoliko je koristio pravo
dodatnog bodovanja)
Cijena upisa učenika je 20 KM što uključuje i obvezno godišnje osiguranje učenika.

1 Nakon što u sustavu za upis budu objavljene ljestvice poretka svaki će učenik moći ispisati s platforme potvrdu
o upisu (koja služi kao dokaz da je učenik upisao određeni program srednje škole) koju će zajedno s ostalim
navedenim originalnim dokumentima donijeti u školu prilikom upisa.

DRUGI UPISNI KRUG-SLOBODNA MJESTA
U sustavu aplikacije na oglasnoj ploči Škole podaci o nepopunjenim upisnim mjestima
bit će objavljeni najkasnije do 11. srpnja 2022. godine.
Drugi upisni krug
– prijave za upis učenika u četvrtak 14. srpnja 2022. godine (u online sustavu traju 24
sata)
– objava rezultata (u sustavu aplikacije kao i ljestvica poretka na oglasnoj ploči Škole)
bit će dostupna najkasnije do petka 15. srpnja 2022. godine u 12:00 sati
– krajnji rok za dostavljanje prigovora je 18. srpanj 2022. godine do 10:00 sati, a
dostavlja se upisnoj komisiji Gimnazije Livno na mail
gimnazijalivno2014@gmail.com navodeći precizno razloge prigovora, kontakt
podatke učenika i jednog roditelja – obvezno kontakt telefon)
– razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne
podatke, kandidat treba odmah obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon
kontaktiranja koordinatora škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju
mogućnost prigovora)
– odluka upisne komisije o prigovoru je konačna
– upis učenika u srijedu 20. srpnja 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati

_____________________
dr. sc. Sanela Popović
ravnateljica Gimnazije Livno