Članovi sekcije “Hladnjak dobrote” Gimnazije Livno uz pomoć školskog domara izradili su nove “Košare dobrote” koje su već postavljene u tržne centre Konzum, Pavić i Ivanović. U Košare dobrote svi dobre volje ostavljaju hranu koju gimnazijalci u sklopu rada sekcije stavljaju svakodnevno u Hladnjak dobrote i tako pomažu onima u najvećoj potrebi, onima koji nemaju hranu za dan. Ovim putem pozivamo sve vas koji možete odvojite barem jednu prehrambenu namirnicu i donesite je u Hladnjak dobrote koji je postavljen uz Gimnaziju Livno.