O korupciji

Korupcija predstavlja ozbiljan problem suvremenog svijeta i kao takva je prepreka društvenom i demokratskom razvoju društva, te narušava legitimitet i ugled odgojno-obrazovne institucije. Uočena korupcija uzrokuje nepovjerenje svih sudionika u odgojno-obrazovnom sustavu i predstavlja prijetnju utvrđenim vrijednostima zasnovanim na poštivanju moralnih vrijednosti i etici kao takvoj.

Korupciju možemo definirati kao kršenja moralne i pravne norme. Određenje korupcije kao kršenja moralne norme sugerira na nepogrešivo upozorenje da je društvo izgubilo pretpostavljene vrline. Korupcija je patološka pojava.
S tog motrišta korupcija se osuđuje kao nemoralna i štetna za političku konstituciju društva. Tako Aristotel govori o kvarenju političkih poredaka, govori o koruptivnim formama država, Machiavelli analizira gubitak valjanosti građanskog morala i uzoritosti vodećih ljudi. Montesquieu kod analize uzroka pada i propasti Rima navodi korupciju kao proces koji je tome na samo potpomogao nego i bio glavni znak gubitka moralne superiornosti Rima pred barbarima. I u običnom se govoru osjećaj nelagode i osude temelji na shvaćanju da je korupcija moralno zlo. Moralne kategorije nisu normativno uvijek jasne. Taj nedostatak ne postoji kod pravnih definicija. Pojavom modernog i demokratskog društva sve se više ističe sustavna disfunkcionalnost korupcije. Ona se ne smatra samo moralno štetnom već jednim od uzroka neučinkovitosti države. Korupcija je sasvim nesumnjivo i pravom zabranjeno ponašanje. Kaznenopravno uređenje različitih oblika korupcije i zloporabe položaja nalazimo u najstarijim zakonicima starog vijeka (zakonik Bilalame, oko 2000. g. pr. kr.; Hamurabijev zakonik). Samo donošenje Zakonika XII ploča bilo je uglavnom uvjetovano zloporabama vlasti i korupcijom.

Zbog toga škola mora pokazati odlučnost u konkretnim aktivnostima na prevenciji
pojava svih radnji ili činjenja koje imaju obilježja korupcije.
Primjeri korupcije su: ponuda, jamčenje, davanje mita neposredno ili posredno, akt ili propust osobe koja vrši javnu funkciju u obavljanju svojih dužnosti radi dobivanja nezakonite pogodnosti za sebe ili treću stranu; privilegiranje osoba radi stranačke ili druge pripadnosti, porijekla, osobnih ili obiteljskih veza u procesu zapošljavanja, ocjenjivanja rada i napredovanja u službi i dr.

Prijava korupcije

Ako saznate za koruptivne oblike ponašanja, ili ste im sami bili izloženi u našoj ustanovi, imate valjane dokaze i argumente, ili možete uputiti na dokaze korupcije, korupciju možete prijaviti (po želji i anonimno) putem ovog obrasca. Popunjeni obrazac automatski se šalje na posebnu adresu u čiji sadržaj uvid imaju isključivo članovi Antikorupcijskog tima Gimnazije Livno.