Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Praktična primjena “Protokola o postupanju u slučaju nasilja u srednjim školama Hercegbosanske županije”

Publikacija HBŽ final

Šk.plan za prevenciju nasilja

AKCIJSKI PLAN-PRIMJENA PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U GIMNAZIJI LIVNO

Šk.tim za prevenciju nasilja

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 7. veljače 2020. odabrani su članovi tima za prevenciju nasilja u školama za Gimnaziju Livnu u sastavu:

1. Marija Vukadin, pedagoginja

2. Anđela Koprčina, psihologinja

3. Marija Papić, prof.

4. Kristina Krezo, prof.

5. Hana Milak, prof.