Školski plan za prevenciju nasilja

 AKCIJSKI PLAN-PRIMJENA PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U GIMNAZIJI LIVNO

Cilj  Metode i aktivnosti  Vremenski okvir  Nadležna/ odgovorna osoba  Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja cilja  
Analiza trenutne situacije  – Redovito provođenje istraživanja o pojavljivanju nasilja na razini škole i njegovim osobitostima i uzrocima korištenjem Indeksa inkluzivnosti i „Protokola o postupanju u slučaju nasilja u srednjim školama Hercegbosanske županije“ – Izvješća koordinacijskog tima za prevenciju nasilja dva puta godišnje na temelju evidencije i analize dokumentacije za procjenu uspješnosti provedenih aktivnostiStudeni 2018.         veljača, kolovoz– Školski koordinacijski tim za prevenciju nasilja – Ravnateljica – Pedagoginja  Provedba i analiza ankete među profesorima, učenicima i roditeljima (indeks) i  analiza dokumentacije
Razvijanje postupaka prevencije: Razvijanje svijesti učenika, roditelja i profesora o važnosti borbe protiv nasilja  – Organizirati edukacije za UV, RV i NV na temu raznih vrsta nasilja (posebno nasilje u medijima) – Promovirati rad i aktivnosti koordinacijskog tima plakatima na razini škole među svim učenicima škole – Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije (16. studenoga)/ Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom (18. studenoga) – Vježbanje strategija samopouzdanja i konstruktivnog rješavanja sukoba s učenicamaTijekom nastavne godine  Osoblje škole, učenici, UNICEF i psihologinja  Prezentacija Plakati Fotografije  
Razvijanje postupaka intervencije (efikasnije reagiranje u slučajevima nasilja) i suzbijanje pojavnosti nasilja među djecom, te stvaranje pozitivnog ozračja u školi koje vodi uspostavljanju sigurnosti i povjerenja među djecom i odraslima (učenici znaju kome se mogu obratiti u slučaju nasilja)   Uspostavljanje kontrole i djelovanje kroz razgovore s pojedincima/ individualni i grupni razgovori   Promjenu načina razmišljanja i djelovanja kod učenika nasilnika Osnaživanje i podrška žrtvama nasilja– Edukacija UV, RV i NV o postupanju škole u slučaju nasilja i načinom evidencije („Protokola o postupanju u slučaju nasilja u srednjim školama Hercegbosanske županije“) – Voditi učeničke dosjee u kojima će se bilježiti sve promjene u ponašanju učenika – Savjetodavni rad s roditeljima – Savjetodavni rad s učenicima (počiniteljima, žrtvama, sudionicima)  Edukacija do kraja prvog polugodišta   Ostalo tijekom nastavne godine– Školski koordinacijski tim za prevenciju nasilja – Ravnateljica – Pedagoginja – Uključivanje i drugih u rješavanje problema (psihologa, defektologa, predstavnika Centara za socijalni rad, MUP-a i dr.)U slučaju pojave nasilja prikuplja se i čuva dokumentacija, i prate sudionici do kraja njihovog školovanja