Školski tim za prevenciju nasilja

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 7. veljače 2020. odabrani su članovi tima za prevenciju nasilja u školama za Gimnaziju Livnu u sastavu:

1. Marija Vukadin, pedagoginja

2. Anđela Koprčina, psihologinja

3. Marija Papić, prof.

4. Kristina Krezo, prof.

5. Hana Milak, prof.