Školsko natjecanje na Vjeronaučnoj olimpijadi 2018.

Katehetski ured Biskupske konferencije BiH školske 2017./2018. organizirao je Vjeronaučnu olimpijadu s temom: Kršćani na putu dijaloga. Kroz učenje i natjecanje želimo se pobliže upoznati s dijalogom među kršćanima i na taj način učiniti jedan ekumenski korak upoznavajući se s drugim kršćanskim tradicijama te ekumenskim stavovima i nastojanjima koja su do sada učinjena.
Olimpijada se organizira na više razina: školskoj, županiskoj, međužupaniskoj i državnoj.
26. siječnja u prostorijama naše škole održano je školsko natjecanje. Članovi povjerenstva bili su profesori Dinko Periša, Ružica Medo i s. Marija Mihaljević. Četiri učenika koja su najbolje uradila pismeni rad i postigla najveći broj bodova idu dalje na županijsko natjecanje koje će se održati 10. veljače u jednoj od naših livanjski škola. Pobjednici na školskom natjecanju su učenici: Marija Mandić- III.a, Drago Markov-II.a, Lucija Ištuk-I.b i Karla Križan-II.c. Našim učenicima želimo puno uspjeha na sljedećem natjecanju.
s. Marija M.