Jučer, 18. travnja 2018. godine osamnaest maturantica i maturanata Gimnazije Livno dragovoljnim darivanjem krvi našoj Županijskoj bolnici upisali su se po prvi put u evidenciju darivatelja krvi, hrabrih, plemenitih i društvu nezamjenjivih. Hvala, mladosti. Ponovno ste pokazali da ste s pravom PONOS GIMNAZIJE.