3. srpnja 2018Vijesti

Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije broj 12/04 i 12/08.), a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2018./2019., broj 06-01-38-3-937/18. od 29. svibnja 2018. godine, Srednja škola Gimnazija Livno objavljuje

DRUGI UPISNI KRUG
za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2018./2019.

Nakon održanog prvog upisnog kruga upisano je 49 učenika u program opće gimnazije.
Odlukom o upisu učenika u prve razrede Gimnaziji Livno odobren je upis 54 učenika.
Budući da je ostalo pet (5) mjesta za upis, održat će se i drugi upisni krug u ponedjeljak 9. srpnja 2018. godine od 08: 00 do 12:00 sati.
Objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) je u utorak 10. srpnja 2018. godine najkasnije do 12:00 sati, a upis učenika je u petak 13. srpnja 2018. godine od 8:00 do 12:00 sati.

Na natječaj za upis učenik prilaže:
– prijavu na natječaj (koju će kandidat dobiti u Školi)
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– original svjedodžbe o završenom VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ

Svi prijavljeni kandidati bit će rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji, a upisivati će se u okviru odobrenog broja učenika utvrđenog Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku 2018./19. godinu.

Željko Šperac, prof.
predsjednik Školskog odbora