Pripadnici EUFOR-a, europske vojne misije u Bosni i Hercegovini turski kontingent donirali su hranu za gimnazijski Hladnjak dobrote. Od srca hvala EUFOR-u.