Naš bivši učenik Ivan Ćorić, sada student 3. godine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uspjeh na fakultetu dobio ke dekanovu nagradu. Ponos Gimnazije. Bravo, Ivane.